Hot Hour Experience2019-02-06T13:41:13+00:00

Hot Hour Experience

Et energiskabende simulationsspil til organisations – og teamudvikling

Forestil dig den værdi det kan skabe at gennemføre en øvelse, der på kort tid skaber positiv energi og dynamik og som er parallel med situationer I kender fra dagligdagen. Med denne aktivitet simulerer i forskellige situationer, som træner medarbejderne i at håndtere svære situationer på professionel vis.

”Hot Hour Experience” er et simulationsspil på 2 ½ time med stor interaktion, og det understøtter forskellige typer af træningsforløb. Spillet bruges oftest ifm. et seminar, udviklingsforløb eller blot når der trænger til at blive sat fokus på forskellige udviklings-områder i afdelingen eller virksomheden.

Spillet bygger på 6 vanskelige og finurlige opgaver. I sin grundform arbejder hver gruppe (4-5 deltagere) med planlægning (mål, strategi og metode), og har 1 time til at nå deres mål. I denne form tager introduktion, planlægning, gennemførelse og de-briefing omkring 2½ time. Hver deltager finder sin rolle og opdager hvordan han eller hun bedst kan bidrage til at løse opgaven.

Spillet har til formål at give deltagerne praktiske oplevelser og erfaringer i forbindelse med udviklingsforløb indenfor team-udvikling, lederudvikling og personlig udvikling. Afhængig af målet med et udviklingsforløb kan ”Hot Hour Experience” understøtte fokusering på forskellige områder som f.eks. kommunikation, opmærksomhed på styrker, planlægning, udførelse og ændring af strategi mm.

Har du brug for hjælp?

Ring til os på tlf 70 70 25 30